Së bashku për ekonominë e Maqedonisë – Mbështetje për qytetarët, mbështetje për prodhuesit dhe ofruesit e shërbimeve të Maqedonisë


Kartelë pagesore vendore
Blej T’VENDIT!

Informacione dhe pyetje të parashtruara më së shpeshti për masën në lidhje me mbështetje financiare për qytetarët dhe personat e punësuar me të ardhura të ulëta, për të rinjtë dhe punëtorët e shëndetësisë përmes Kartelës pagesore vendore për blerjen e prodhimeve dhe shërbimeve të Maqedonisë

Kjo masë është pjesë e Pakos së tretë të masave ekonomike të Qeverisë për balafaqimin me Covid-19.
Vlerësohet se masa do të përfshijë 325.000 qytetarë dhe do të jetë 28 milionë euro.

Masa do të nxisë prodhimet dhe shërbimet vendore për revitalizimin e ekonomisë së Maqedonisë në kushte të COVID-19.

Mbështetje financiare për blerjen e prodhimeve dhe shërbimeve vendore për:

Grupi Kritere: Vlera e mbështetjes së njëhershme financiare:
Qytetarë me të ardhura të ulëta Marrësit e ndihmës sociale dhe të papunësuarit të evidentuar si punëkërkues aktivë në APRMV deri në datë 22.05.2020, të cilët kanë realizuar të ardhura neto deri në 180.000 denarë në vitin 2019 dhe të ardhura neto deri në 60.000 den. në periudhën janar – prill në vitin 2020 në përputhje me të dhënat e DAP-it. 9.000 den
Të punësuar me të ardhura të ulëta Personat që janë në marrëdhënie të punës dhe të cilët në periudhën janar - prill të vitit 2020 kanë realizuar të ardhura vetëm në bazë të pagës dhe kompensimeve të pagës në vlerë neto jo më shumë se 60.000 denarë me orar të plotë, sipas të dhënave të DAP-it. 3.000 den.
Të rinj Personat që kanë mbshur 16 vjeç dhe jo më shumë se 29 vjet (përfshirë datën 22.05.2020), pjesëmarrës aktivë në arsimin e mesëm shtetëror dhe arsimin e lartë universitar 3.000 den.
Punëtorët e shëndetësisë të angazhuar në ballafaqimin me COVID-19 Të punësuarit në ISHP, në Klinikën e Sëmundjeve Infektive, në Institutin e Shëndetit Publik, në Qendrat e Shëndetit Publik, në Urgjencën mjekësore, në Departamentet e Sëmundjeve Infektive dhe punëtorët e departamenteve të tjera të angazhuar për testimin, diagnostikimin dhe mjekimin e qytetarëve me COVID-19 40% nga paga themelore neto
*Ky grup i qytetarëve do të marrë vauçerë për turizëm vendor prej 6.000 den. përmes masës për forcimin e turizmit vendor nga Ministria e Ekonomisë

Në mënyrë të thjeshtë dhe PA procedura aplikimi!

Përmes ​Kartela pagesore vendore e njohur me moton​“Blej T’VENDIT” të cilën do e lëshojnë bankat.

 • Lista e qytetarëve që u takon mbështetja financiare është publikuar në faqen e internetit www.kupuvamdomasno.gov.mk
 • Çdo qytetar me vendosjen e NUAQ-it, do të mund të kontrollojë vlerën që i takon dhe njëkohësisht të marrë infomacion për bankën emetuese e cila do ia lëshojë kartelën.
 • Bankat do e dorëzojnë kartelën deri në adresën e shfrytëzuesit të mbështetjes financiare ose personi do mund ta tërheqë atë në bankë.

Bankat emetuese të Kartelës pagesore vendore janë:

- Bankat në faqet e tyre të internetit do të publikojnë procedurën e komunikimit me klientët dhe mënyrën e dorëzimit të kartelës.

- Nuk do ketë aplikim për kartelat.

- Nëse personi është klient ekzistues i bankës, do të marrë një sms porosi kur kartela do të jetë gati dhe se si do të tërhiqet.

- Nëse personi shfrytëzues i mbështetjes financiare nuk ka llogari në bankën në të cilën është caktuar, banka do e kontaktojë dhe do e informojë për mënyrën e tërheqjes dhe dorëzimit të kartelës.

- Në faqet e internetit do të publikohen marrëveshjet për lëshimin e kartelave dhe hapjen e llogarive, ku qytetarët do mund t’i konfirmojnë në mënyrë elektronike

-Bankat do e dorëzojnë kartelën deri në edresën e qytetarit apo personi mund ta bëj tërheqjen e saj në bankë.

- Pas marrjes së kartelës, qytetarët do të nënshkruajnë dokumentet për pranimin e kartelës.

- Komunikimi do të realizohet në disa mënyra: sms porosi, verifikim në internet, në qendrat e kontaktit etj.

- Nëse qytetarët kanë pyetje ose paqartësi, do mund të telefonojnë në qendrat e kontaktit të bankave, të cilat do të jenë në dispozicion për të gjitha informacionet dhe pyetjet më të hollësishme.

LËSHIMI:​ Bankat do të fillojnë lëshimin e kartelave në​ fillimi i muajit qershor​, dhe të gjitha kartelat duhet të lëshohen më së voni deri më datë 18 korr


SHFRYTËZIMI:​ Qytetarët do mund t'i shfrytëzojnë mjetet më së voni deri më datë 15 gusht.

KARTELA PAGESORE VENDORE!​ mund të shfrytëzohet për blerjen e prodhimeve dhe shërbimeve të​ MAQEDONISË prodhime dhe shërbime në:


- Хотели, одмаралишта, кампови и други објекти за сместување

- Туристички агенции и оператори

- Ресторани, достава и подготовка на храна и пијалоци

- Супермаркети

- Продавници за храна, пиљари, пекари

- Mебел, осветлување, производи за домаќинства

- Книжарници и продавници за книги

- Спортска опрема

- Продавници за облека, обувки, предмети од кожа

- Farmaci

- Фризерски салони и салони за убавина и други услужни дејности


* Shitoret do duhet të sigurojnë gondola – rafte me shënim “BLEJ T‘VENDIT” “​КУПУВАM ДОМАШНО”
** Kufizimi i veprimtarive rregullohet sipas shifrës së veprimtarisë së kompanive dhe sipas kësaj janë caktuar terminalet POS, në të cilat do mund të paguhet me kartelë. Lista e shifrave të veprimtarive është në Shtojcën e Dekretit.
 • Me kartelën nuk mund: të nxirren para të gatshme nga bankomati, të paguhet me to jashtë vendit, të transferohen mjete në llogari tjera
 • Me kartelën mund: të paguhen prodhimet dhe shërbimet e Maqedonisë në lokacione fizike dhe online në subjektet afariste të cilat ushtrojnë veprimtari të caktuara

Kartela do të lidhet me llogari të dedikuar dhe për të qytetarët nuk do të kenë aspak shpenzime:

 • Pa kompensime sa i përket nxjerrjes, mbajtjes, menaxhimit deri në fund të vitit 2020
 • Pa pagesë anëtarësie për vitin e parë,
 • Pa kompensime për mbylljen e llogarisë dhe kartelës me kërkesë të personit shfrytëzues

*Kartela mund të shfrytëzohet edhe pas përfundimit të vitit kalendarik 2020
** Qytetarët me llogari të bllokuara do mund t’a marrin dhe ta shfrytëzojnë lirisht kartelën
Së bashku për ekonominë e Maqedonisë – Mbështetje për qytetarët, mbështetje për prodhuesit dhe ofruesit e shërbimeve të Maqedonisë


Kartelë pagesore vendore
Blej T’VENDIT!

Informacione dhe pyetje të parashtruara më së shpeshti për masën në lidhje me mbështetje financiare për qytetarët dhe personat e punësuar me të ardhura të ulëta, për të rinjtë dhe punëtorët e shëndetësisë përmes Kartelës pagesore vendore për blerjen e prodhimeve dhe shërbimeve të Maqedonisë

Kjo masë është pjesë e Pakos së tretë të masave ekonomike të Qeverisë për balafaqimin me Covid-19.
Vlerësohet se masa do të përfshijë 325.000 qytetarë dhe do të jetë 28 milionë euro.

Masa do të nxisë prodhimet dhe shërbimet vendore për revitalizimin e ekonomisë së Maqedonisë në kushte të COVID-19.

Mbështetje financiare për blerjen e prodhimeve dhe shërbimeve vendore për:

Grupi Kritere: Vlera e mbështetjes së njëhershme financiare:
Qytetarë me të ardhura të ulëta Marrësit e ndihmës sociale dhe të papunësuarit të evidentuar si punëkërkues aktivë në APRMV deri në datë 22.05.2020, të cilët kanë realizuar të ardhura neto deri në 180.000 denarë në vitin 2019 dhe të ardhura neto deri në 60.000 den. në periudhën janar – prill në vitin 2020 në përputhje me të dhënat e DAP-it. 9.000 den
Të punësuar me të ardhura të ulëta Personat që janë në marrëdhënie të punës dhe të cilët në periudhën janar - prill të vitit 2020 kanë realizuar të ardhura vetëm në bazë të pagës dhe kompensimeve të pagës në vlerë neto jo më shumë se 60.000 denarë me orar të plotë, sipas të dhënave të DAP-it. 3.000 den.
Të rinj Personat që kanë mbshur 16 vjeç dhe jo më shumë se 29 vjet (përfshirë datën 22.05.2020), pjesëmarrës aktivë në arsimin e mesëm shtetëror dhe arsimin e lartë universitar 3.000 den.
Punëtorët e shëndetësisë të angazhuar në ballafaqimin me COVID-19 Të punësuarit në ISHP, në Klinikën e Sëmundjeve Infektive, në Institutin e Shëndetit Publik, në Qendrat e Shëndetit Publik, në Urgjencën mjekësore, në Departamentet e Sëmundjeve Infektive dhe punëtorët e departamenteve të tjera të angazhuar për testimin, diagnostikimin dhe mjekimin e qytetarëve me COVID-19 40% nga paga themelore neto
*Ky grup i qytetarëve do të marrë vauçerë për turizëm vendor prej 6.000 den. përmes masës për forcimin e turizmit vendor nga Ministria e Ekonomisë

Në mënyrë të thjeshtë dhe PA procedura aplikimi!

Përmes ​Kartela pagesore vendore e njohur me moton​“Blej T’VENDIT” të cilën do e lëshojnë bankat.

 • Lista e qytetarëve që u takon mbështetja financiare është publikuar në faqen e internetit www.kupuvamdomasno.gov.mk
 • Çdo qytetar me vendosjen e NUAQ-it, do të mund të kontrollojë vlerën që i takon dhe njëkohësisht të marrë infomacion për bankën emetuese e cila do ia lëshojë kartelën.
 • Bankat do e dorëzojnë kartelën deri në adresën e shfrytëzuesit të mbështetjes financiare ose personi do mund ta tërheqë atë në bankë.

Bankat emetuese të Kartelës pagesore vendore janë:

- Bankat në faqet e tyre të internetit do të publikojnë procedurën e komunikimit me klientët dhe mënyrën e dorëzimit të kartelës.

- Nuk do ketë aplikim për kartelat.

- Nëse personi është klient ekzistues i bankës, do të marrë një sms porosi kur kartela do të jetë gati dhe se si do të tërhiqet.

- Nëse personi shfrytëzues i mbështetjes financiare nuk ka llogari në bankën në të cilën është caktuar, banka do e kontaktojë dhe do e informojë për mënyrën e tërheqjes dhe dorëzimit të kartelës.

- Në faqet e internetit do të publikohen marrëveshjet për lëshimin e kartelave dhe hapjen e llogarive, ku qytetarët do mund t’i konfirmojnë në mënyrë elektronike

-Bankat do e dorëzojnë kartelën deri në edresën e qytetarit apo personi mund ta bëj tërheqjen e saj në bankë.

- Pas marrjes së kartelës, qytetarët do të nënshkruajnë dokumentet për pranimin e kartelës.

- Komunikimi do të realizohet në disa mënyra: sms porosi, verifikim në internet, në qendrat e kontaktit etj.

- Nëse qytetarët kanë pyetje ose paqartësi, do mund të telefonojnë në qendrat e kontaktit të bankave, të cilat do të jenë në dispozicion për të gjitha informacionet dhe pyetjet më të hollësishme.

LËSHIMI:​ Bankat do të fillojnë lëshimin e kartelave në​ fillimi i muajit qershor​, dhe të gjitha kartelat duhet të lëshohen më së voni deri më datë 18 korr


SHFRYTËZIMI:​ Qytetarët do mund t'i shfrytëzojnë mjetet më së voni deri më datë 15 gusht.

KARTELA PAGESORE VENDORE!​ mund të shfrytëzohet për blerjen e prodhimeve dhe shërbimeve të​ MAQEDONISË prodhime dhe shërbime në:


- Хотели, одмаралишта, кампови и други објекти за сместување

- Туристички агенции и оператори

- Ресторани, достава и подготовка на храна и пијалоци

- Супермаркети

- Продавници за храна, пиљари, пекари

- Mебел, осветлување, производи за домаќинства

- Книжарници и продавници за книги

- Спортска опрема

- Продавници за облека, обувки, предмети од кожа

- Farmaci

- Фризерски салони и салони за убавина и други услужни дејности


* Shitoret do duhet të sigurojnë gondola – rafte me shënim “BLEJ T‘VENDIT” “​КУПУВАM ДОМАШНО”
** Kufizimi i veprimtarive rregullohet sipas shifrës së veprimtarisë së kompanive dhe sipas kësaj janë caktuar terminalet POS, në të cilat do mund të paguhet me kartelë. Lista e shifrave të veprimtarive është në Shtojcën e Dekretit.
 • Me kartelën nuk mund: të nxirren para të gatshme nga bankomati, të paguhet me to jashtë vendit, të transferohen mjete në llogari tjera
 • Me kartelën mund: të paguhen prodhimet dhe shërbimet e Maqedonisë në lokacione fizike dhe online në subjektet afariste të cilat ushtrojnë veprimtari të caktuara

Kartela do të lidhet me llogari të dedikuar dhe për të qytetarët nuk do të kenë aspak shpenzime:

 • Pa kompensime sa i përket nxjerrjes, mbajtjes, menaxhimit deri në fund të vitit 2020
 • Pa pagesë anëtarësie për vitin e parë,
 • Pa kompensime për mbylljen e llogarisë dhe kartelës me kërkesë të personit shfrytëzues

*Kartela mund të shfrytëzohet edhe pas përfundimit të vitit kalendarik 2020
** Qytetarët me llogari të bllokuara do mund t’a marrin dhe ta shfrytëzojnë lirisht kartelën

Shpërndarje e drejtë në përputhje me kapacitetet e secilës bankë që është pjesë e programit

 • Qytetarët të cilët kanë një llogari transaktive tek banka emetuese e kartelës, do e tërheqë atë nga ajo bankë
 • Qytetarët të cilët kanë dy llogari transaktive, kartelën do e tërheqin nga banka përmes së cilës marrin rrogë apo ndihmë sociale
 • Qytetarët të cilët kanë llogari transaktive në bankën që nuk është pjesë e projektit dhe qytetarët që nuk kanë llogari transaktive, do të caktohen në njërën prej bankave


QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT në seancën e mbajtur në datë 30 maj të vitit 2020, miratoi:


DEKRET ME FUQI LIGJORE PËR LËSHIMIN E VAUÇERËVE PËR TURIZËM TË PERSONAVE TË PUNSUAR ME TË ARDHURA TË ULËTA PËR SHKAK TË NXITJES SË TURIZMIT VENDOR GJATË GJENDJES SË JASHTËZAKONSHMEQEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT në seancën e mbajtur në datë 08 qershor të vitit 2020, miratoi:


Dekret me fuqi ligjore për ndryshimin e dekretit me fuqi ligjore për mbështetje financiare të qytetarëve dhe personave të punësuar me të ardhura më të ulëta, të rinj dhe punonjës shëndetësorë nëpërmjet dhënies së kartelave pagesore vendore të dedikuara për blerje të prodhimeve dhe shërbimeve vendore gjatë kohës së gjendjes së jashtëzakonshme.Dekreti hyn në fuqi ditën e shpalljes në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut


Граѓаните кои имаат една трансакциска сметка кај банка издавач на картичката ќе ја добијат од таа банка") %>
 • Qytetarët të cilët kanë dy llogari transaktive, kartelën do e tërheqin nga banka përmes së cilës marrin rrogë apo ndihmë sociale
 • Qytetarët të cilët kanë llogari transaktive në bankën që nuk është pjesë e projektit dhe qytetarët që nuk kanë llogari transaktive, do të caktohen në njërën prej bankave


 • QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT në seancën e mbajtur në datë 30 maj të vitit 2020, miratoi:


  DEKRET ME FUQI LIGJORE PËR LËSHIMIN E VAUÇERËVE PËR TURIZËM TË PERSONAVE TË PUNSUAR ME TË ARDHURA TË ULËTA PËR SHKAK TË NXITJES SË TURIZMIT VENDOR GJATË GJENDJES SË JASHTËZAKONSHME  QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT në seancën e mbajtur në datë 08 qershor të vitit 2020, miratoi:


  Dekret me fuqi ligjore për ndryshimin e dekretit me fuqi ligjore për mbështetje financiare të qytetarëve dhe personave të punësuar me të ardhura më të ulëta, të rinj dhe punonjës shëndetësorë nëpërmjet dhënies së kartelave pagesore vendore të dedikuara për blerje të prodhimeve dhe shërbimeve vendore gjatë kohës së gjendjes së jashtëzakonshme.  QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT në seancën e mbajtur në datë 22 qershor të vitit 2020, miratoi:


  Dekret me fuqi ligjore për ndryshimin e dekretit me fuqi ligjore për mbështetje financiare të qytetarëve dhe personave të punësuar me të ardhura më të ulëta, të rinj dhe punonjës shëndetësorë nëpërmjet dhënies së kartelave pagesore vendore të dedikuara për blerje të prodhimeve dhe shërbimeve vendore gjatë kohës së gjendjes së jashtëzakonshme.  Dekreti hyn në fuqi ditën e shpalljes në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut