Te dashur perdorues,
Во моментов од страна на надлежните институции се разгледуваат поднесените приговори.
Доколку приговорот кој го поднел граѓанинот е прифатен листата ќе биде ажурирана, и соодветно овие граѓани ќе може да се пронајдат на листата на корисници на финансиска поддршка.
Разгледувањето на приговорите се уште трае, а владините служби работат со максимална посветеност овој процес да заврши во најкраток можен рок.

PAKOJA E KATËRT E MASAVE PËR BALLAFAQIM ME PASOJAT NGA COVID-19


Së bashku për ekonominë e Maqedonisë – Mbështetje për qytetarët, mbështetje për prodhuesit dhe ofruesit e shërbimeve të Maqedonisë


Mbështetje financiare për qytetarët me të ardhura të ulëta, shfrytëzues të pensionit, shfrytëzues të së drejtës sociale të të moshuarve, të rinjve prej moshës 16 deri në moshën 29 vjeçare, prindër të vetëm, fëmijë pa prindër dhe kujdes prindëror, artistë dhe persona të tjerë të cilët kryejnë veprimtari të kulturës, punëtorë të filmit dhe artistë të estradës


Vendosni numrin tuaj amë NVAQ: