Bankat emetuese të Kartelës pagesore vendore janë:


NLB Banka https://nlb.mk/

Qendra e kontaktit (02)15-600


Stopanska Banka Shkup https://www.stb.com.mk/

Qendra e kontaktit (02) 3100 109


Komercijalna banka https://www.kb.com.mk/

Qendra e kontaktit (02) 3 296 800


Halk Banka https://www.halkbank.mk/

Qendra e kontaktit (02) 3240 800


Shparkase Banka https://sparkasse.mk/

Qendra e kontaktit (02) 3200 600


Ohridska Banka https://www.ohridskabanka.mk/

Qendra e kontaktit (02) 15 050


UNI Banka www.unibank.com.mk

Qendra e kontaktit (02) 3111 111


Banka Qendrore Kooperative http://www.ccbank.mk/

Qendra e kontaktit (02)3249 300


Silk Road Banka https://silkroadbank.com.mk/

Qendra e kontaktit (02)3203-555