Banka komerciale – anëtare të Shoqatës Bankare të Maqedonisë


1. KOMERCIJALNA BANKA SHA SHKUP

2. STOPANSKA BANKA SHA SHKUP

3. NLB BANKA SHA SHKUP

4. HALK BANKA SHA SHKUP

5. OHRIDSKA BANKA SHA SHKUP

6. PROKREDIT BANKA SHA SHKUP

7. SHPARKASE BANKA MAQEDONI SHA SHKUP

8. BANKA UNIVERSALE PËR INVESTIM SHA SHKUP

9. STOPANSKA BANKA SHA MANASTIR

10. BANKA QENDRORE KOOPERATIVE SHA SHKUP

11. TTK BANKA SHA SHKUP

12. SILK ROUD BANKA SHA SHKUP