KARTELA PAGESORE VENDORE: BLEJ T’VENDIT!


Сите 46.000 поднесени приговори заклучно рокот 16 јуни 2020 се разгледани и направени се проверки до надлежните институции.

Од нив прифатени беа околу 20% односно над 9200 приговори од кои - 5.800 млади лица од 16 до 29 години, 700 невработени лица со низок доход и околу 2.700 вработени лица со низок доход.


Можете да проверите дали Вашиот приговор е прифатен со внесување на Вашиот матичен број во полето подолу: