Банки издавачи на Домашната платежна картичка се:


НЛБ Банка https://nlb.mk/

Контакт центар: (02)15-600


Стопанска Банка Скопје https://www.stb.com.mk/

Контакт центар: (02) 3100 109


Комерцијална Банка https://www.kb.com.mk/

Контакт центар: (02) 3 296 800


Халк Банка https://www.halkbank.mk/

Контакт центар: (02) 3240 800


Шпаркасе Банка https://sparkasse.mk/

Контакт центар: (02) 3200 600


Охридска Банка https://www.ohridskabanka.mk/

Контакт центар: (02) 15 050


УНИ Банка www.unibank.com.mk

Контакт центар: (02) 3111 111


Централна Кооперативна Банка http://www.ccbank.mk/

Контакт центар: (02)3249 300


Силк Роуд Банка https://silkroadbank.com.mk/

Контакт центар: (02)3203-555